Katalozi radnih mesta u javnom sektoru

 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je smernice za kataloge radnih mesta u javnom sektoru i radnu verziju kataloga radnih mesta u zdravstvu. U toku su javne konsultacije na kataloge radnih mesta. Svi komentari i sugestije mogu se dostaviti na email reformauprave@mduls.gov.rs Dodatne informacije mogu se naći na sajtu MDULS

Katalog radnih mesta u zdravstvu nacrt – 10.11.2015
Katalog generičkih radnih mesta – 30.10.2015


Katalog radnih mesta u javnom sektoru – SMERNICE

Katalog radnih mesta u zdravstvu – radna verzija
Katalog generičkih ranih mesta u javnom sektoru – radna verzija

 

…Katalozi predstavljaju popis, klasifikaciju i vrednovanje radnih mesta, što je jedan od najvažnijih koraka u sprovođenju reforme platnog sistema. Osim naziva radnih mesta, odnosno zvanja u kojem se obavljaju poslovi na radnim mestima, Katalog sadrži i tipičan opis radnog mesta, zahtevanu stručnu spremu, dodatna znanja i ispite/sertifikate, kao i zahtevano iskustvo za rad na tim poslovima. Katalog nije zamena za postojeće sistematizacije radnih mesta, već predstavlja spisak radnih mesta u javnom sektoru koji će biti okvir poslodavcima prilikom izrada sopstvenih sistematizacija…

Comments are closed.