Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva

 

Početak primene Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva pomeren je na 01.01.2017.

Tekst zakona
Izmene zakona od 21.12.2015.

Comments are closed.