Pomeren datum početka primene Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama

 

Početak primene Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva odložen je za godinu dana, i kako je predviđeno izmenama zakona objavljenim u Službenom glasniku 106/15 početak primene pomeren je na 1.1.2017.

U razlozima za donošenje Zakona o izmenama zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, predlagač navodi:

Zakonom o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti
zdravstva, utvrđen je rok od 12 meseci od dana stupanja na snagu tog zakona, za
donošenje propisa za sprovođenje Zakona. S obzirom da se u tom periodu
sprovodi i postupak javne nabavke za Integrisani zdravstveni informacioni
sistem, koji još uvek nije završen, jer su uložene žalbe, nije moguće doneti u
propisanom roku propise za sprovođenje Zakona. U skladu s tim, ukoliko se ne
produži rok za donošenje tih propisa, kao i početak primene Zakona,
narušiće se nesmetani sistem rada zdravstvenih ustanova i zdravstvenog
sistema u celini. Imajući u vidu da rok za donošenje propisa ističe u
novembru 2015. godine, kao i da je rok početka primene Zakona 1. januar 2016.
godine, potrebno je po hitnom postupku doneti Zakona o izmenama Zakona o
zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, kojim će se
utvrditi novi rokovi za donošenje podzakonskih akata, kao i za početak
primene Zakona, a kako bi se stvorili preduslovi za nesmetano
funkcionisanje zdravstvenog sistema. U suprotnom, a imajući u vidu član 60.
Zakona, kojim je propisano da danom početka primene ovog zakona prestaje da
važi Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva, kao i Zakon o evidencijama u
oblasti zdravstvene zaštite, ozbiljno će se ugroziti funkcionisanje
zdravstvenog sistema u oblasti evidencija i izveštavanja, a samim tim i
zdravstveni sistem u celini, što može dovesti do štetnih posledica po
zdravlje ljudi. Zbog svega navedenog, predlaže se donošenje Zakona po hitnom
postupku

Zakona o izmenama zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *