O nama

Poštovani,

Čast nam je i zadovoljstvo da Vas informišemo o osnivanju „Udruženja informatičara u zdravstvu Srbije“. Udruženje je osnovano 13.04.2013. godine održavanjem Osnivačke skupštine na Elektronskom fakultetu u Nišu na kojoj se okupilo 40 osnivača – profesionalaca različitih struka zaposlenih u zdravstvenim ustanovama Republike Srbije na poslovima informatike. Među kolegama postoji prilična zainteresovanost, pa očekujemo da se u narednom periodu broj članova Udruženja znatno uveća. Detaljniji podaci o Udruženju, ciljevima i aktivnostima biće dostupni na ovom sajtu.

Svakako je suštinski, dugoročan cilj ovog udruženja unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i funkcionisanja zdravstvenog sistema, ali moramo reći da je direktan povod osnivanja udruženja unapređenje statusa informatičara i organizacije informatičke delatnosti u zdravstvu. Verujemo da ćete imati razumevanja, čak i podržati prve korake našeg udruženja koji će biti usmereni ka rešavanju ovih pitanja.

Dosadašnje, sada već možemo reći i dugotrajno iskustvo informatičkih kadrova u zdravstvenim ustanovama, govori da se svi medicinski i poslovni procesi znatno efikasnije obavljaju uz adekvatnu i kontinuiranu podršku informatičkog kadra. Ubeđeni smo da je veliki broj zaposlenih u zdravstvu, a posebno rukovodilaca, svestan ove činjenice. Zbog toga se kao održivo rešenje nameće model organizacije u kome postoji posebna informatička organizaciona jedinica (služba) hijerarhijski neposredno odgovorna direktoru.

Naravno, tu je i pitanje obezbeđivanja i zadržavanja neophodnog informatičkog kadra. Priroda, kompleksnost i obim informatičkih poslova, odavno zahtevaju drugačiji pristup u angažovanju informatičkog kadra. Postoji potreba za jasnim profilisanjem i sistematizacijom informatičkih radnih mesta, adekvatnom zaradom i omogućavanjem obrazovanja i stručnog usavršavanja u oblasti zdravstvene informatike. Ulaganje u informatički kadar vidimo kao investiciju i ulaganje u razvoj i modernizaciju zdravstvenog sistema, koje će se višestruko isplatiti.

Ova pitanja je moguće rešiti izmenama odgovarajućih propisa: Pravilnika o uslovima i načinu unutrašnje organizacije zdravstvenih ustanova, Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti, i dr. Ovde kao osnovni preduslov vidimo načelnu saglasnost oko navedenih stavova vodećih institucija koje uređuju oblast zdravstva, pre svega Ministarstva zdravlja, a zatim IZJZ Srbije i RFZO. Udruženje će svakako raditi na pripremi i predstavljanju argumenata u vidu odgovarajućih analiza koje će potkrepiti naše stavove i predloge, kao i na samoj izradi predloga izmena odgovarajućih pravilnika.

Jako smo zainteresovani da budemo u toku sa aktivnostima i planovima na polju daljeg razvoja zdravstvenog informacionog sistema i načelno primene informatike u zdravstvu. Nadamo se da ćete dozvoliti da se, zbog prirode i strukture ovog udruženja, preporučimo kao partner i podrška u ovim aktivnostima.

Ukoliko imate preporuke i predloge za dalji uspešan razvoj ovog udruženja, vrlo rado ćemo ih uzeti u obzir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *