Ciljevi

 

KVALITET ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite u skladu sa osnovnim načelima zdravstvene zaštite primenom zdravstvene informatike;

 

STATUS INFORMATIČARA

Unapređenje profesionalnog društvenog položaja informatičara u zdravstvu

 

INFORMACIONI SISTEMI

Strateški rad unapređenju informacionih sistema u zdravstvu

 

OBRAZOVANjE I EDUKACIJA

Strateški rad na planu osposobljavanja stručnog kadra na polju zdravstvene informatike, u saradnji sa akademskim institucijama

 

PROMOCIJA INFORMATIKE

Promocija primene informatike na svim nivoima zdravstvene zaštite, u oblasti javnog zdravlja, zdravstvene statistike i biomedicinskih istraživanja

 

SARADNjA

Uspostavljanje i kontinuirano unapređenje saradnje sa svim relevantnim akademskim, profesionalnim i državnim institucijama i organizacijama, kako domaćim, tako i međunarodnim

 

ZNANjE

Razvoj i kontinuirano unapređenje mehanizama za razmenu znanja, informacija i dobre prakse u sistemu zdravstvene zaštite

 

KOMPETENTNOST

Promocija kompetentnosti, profesionalizma i etičkih vrednosti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *