Stručni sastanak 05.11.2013. godine – Informatika u zdravstvu

U prostorijama Gak Narodni Front, 5. novembra 2013., u organizaciji Udruženja informatičara u zdravstvu Srbije, održan je stručni sastanak sa temama:

 1. Koordinacija IKT aktivnosti u zdravstvu;
 2. Zdravstveni informacioni sistem (ZIS);
 3. Organizacija IKT poslova u zdravstvu;
 4. IKT kadar u zdravstvu – zapošljavanje, zarade, obrazovanje i stručno usavršavanje;

Stručnom sastanku je prisustvovalo 76 profesionalaca iz oblasti zdravstvene informatike:

 1. Ministarstvo zdravlja – prof.dr Dejan Petrović (predsednik Komisije za zdravstveni informacioni sistem);
 2. Institut za javno zdravlje Srbije („Batut“) – dr Ivan Ivanović (načelnik Centra za informatiku i biostatistiku);.
 3. Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) – Vukašin Radulović (izvršni direktor za razvoj zdravstvenog osiguranja) i Zoran Kaljević (direktor Sektora za razvoj i informacione tehnologije);
 4. IKT jedinica DILS projekta – Slađan Antić (rukovodilac IKT jedinice);
 5. EU-IHIS projekat – Branko Marović (rukovodilac projekta);
 6. Predstavnici fakulteta:
  • Elektronski fakultet u Nišu – prof.dr Dragan Janković (dekan fakulteta i šef Laboratorije za medicinsku informatiku)
  • Elektrotehnički fakultet u Beogradu – prof.dr Branimir Reljin (direktor Inovacionog centra ETF)
  • Matematički fakultet u Beogradu – prof.dr Miodrag Živković (šef Katedre za računarstvo i informatiku)
 7. Članovi UIZS-a, informatičari u zdravstvu;

[notice]IZLAGANJA

Ovde možete preuzeti sva izlaganja sa stručnog sastanka: Izlaganja (15MB, ppt, pptx, ppsx)[/notice]

 

IMG_83371401913_425063390949135_1308499864_o

IMG_20131105_122445

[important]GENERALNI ZAKLJUČCI

Nakon izlaganja i diskusije, učesnici stručnog sastanka su postigli načelnu saglasnost oko sledećih zaključaka:[/important]

 

1. Koordinacija IKT aktivnosti, komunikacija i saradnja

 • Postoji opšta saglasnost da je neophodno strateško unapređenje koordinacije aktivnosti svih relevantnih učesnika na polju informatike u zdravstvu.
 • Svi učesnici se slažu da je potrebno planirati učestalije redovne sastanke (bar jednom mesečno) na kojima će se razmatrati kako strateška, tako i operativna pitanja i problemi.
 • Ovaj stručni sastanak u organizaciji UIZS predstavlja dobar primer i model koji se može primeniti i u daljim koracima.
 • Potrebno je definisanje jasnih principa i olakšavanje operativne, tehničke saradnje po dubini između zdravstvenih ustanova i filijala RFZO, u cilju rešavanja svakodnevnih problema u radu.

2. Zdravstveni informacioni sistem

 • Potrebno je unapređenje postojećih i izrada novih dokumenata (propisa, standarda, šifarnika, procedura – npr. za razmenu podataka između različitih softverskih rešenja) koji uređuju zdravstveni informacioni sistem.
 • Neophodno je obezbediti održivost i definisati jedinstvene  i efikasne principe razvoja, nabavke,  implementiranja, nadogradnje i tehničke podrške softverskih rešenja. Ovo je moguće ostvariti kroz stalnu operativno-tehničku saradnju proizvođača softvera, IKT jedinice, RFZO, IJZ Srbije, zdravstvenih ustanova i UIZS.

3. Organizacija IKT poslova u zdravstvu

 • Potrebno je standardizovati tipove radnih mesta i definisati uslove stručne spreme i posebnih kvalifikacija za pojedina radna mesta.
 • Potrebno je unapređenje unutrašnje organizacije zdravstvenih ustanova u domenu IKT poslova izmenom odgovarajućih propisa, a zatim i normativnih akata ustanova.

4. IKT kadar u zdravstvu

 • Postoji potreba za planskim zapošljavanjem IKT stručnjaka, razvojem i prepoznavanjem odgovarajućih obrazovnih profila, i omogućavanjem odgovarajućeg stručnog usavršavanja, odnosno kontinuirane edukacije i dodatnog specijalističkog usavršavanja uz rad u saradnji sa univerzitetskim ustanovama.
 • Potrebno je stvoriti uslove i povećati koeficijente za zarade informatičara u zravstvenim ustanovama obzirom na odgovornost i prirodu poslova informatičara za održavanje i razvoj zdravstvenih informacionih sistema koji nemaju samo karakter administrativnih poslova.
 • Učesnici sastanka smatraju da je ukidanje specijalizacije iz zdravstvene statistike i informatike zdravstvenim saradnicima korak u pogrešnom pravcu, i predlažu preispitivanje ove odluke.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *